Spraying technology development

Desatero bodů k práškovému lakování

Text byl sestaven pro školení pořádané ve spolupráci s ČVUT: 4/2012

Tento článek nabízí stručný přehled několika aspektů, které by neměly být opomíjeny při projektování a provozování práškové lakovny.

1) Předmět

a) Materiál musí bezpečně snést vytvrzovací teplotu (min. 160ºC)

b) Prostorově volný, nespojený se zemí nebo materiály nesplňujícími bod a)

c) Rozměrově přiměřený - s velikostí pece výrazně rostou provozní náklady

d) Hmotnostně přiměřený, s menší tepelnou kapacitou, spíše tenkostěnný

e) Tvarově vhodný, bez hlubokých slepých dutin, konstrukčně uzpůsobený

2) Manipulace

a) Ruční mezi procesy nebo na manipulačním vozíku, otočná zařízení

b) Ruční podvěsný dopravník a seřadiště, jako rezervoár, pozemní speciál

c) Na spojovacím dopravníku s kontinuálním nebo taktovaným posuvem

d) Způsob zavěšení , konstrukce závěsů, údržba mechanická a chemická

e) Spotřební materiál vázací, maskovací a zaslepovací

3) Příprava

a) Vychází z namáhání prostředí, pro které se upravuje - vnitřní či venkovní

b) Mechanická – broušením, leštěním, omíláním, tryskáním (tvrdé, měkké)

c) Chemická a elektrochemická, ponorem a postřikem (tlak), oplach a sušení.

d) Odtokové otvory z dutin, opotřebení a znečištění tryskacích materiálů

e) Ekologie, likvidita – odbouratelnost produktů, čištění, výpary, mycí stoly

4) Prostor

a) Vyhrazený pro stříkaný prach, odsávaný z důvodů bezpečí a hygieny

b) Do kabin se vstupuje / do boxů se stříká zvenčí - ochranné pomůcky vždy

c) Přestřiky se zachycují k dalšímu použití (regenerují), struktury do odpadu

d) Odloučení prachu ze vzduchu na filtru / dynamické odloučení – cyklonové

e) Obslužné mechanismy samostatně uvnitř v lakovně / integrované do celku

5) Technika

a) Určená k nabíjení (elektrizaci) prášku, dopravě nabitých částic k předmětu

b) Dle nabíjení: Třením - systém TRIBO / polem vysoké intenzity - STATIC

c) Dle způsobu střiku: lidskou rukou – ruční / upnutá v držáku – automatická

d) Podpůrné mechanismy: zásobníky, čerpadla, manipulátory, řídicí skříně

Ilustrační obr.: PRSTEN 03

6) Střik

a) Začátek na nejobtížněji dostupných místech předmětu

b) Na mechanizovaném pracovišti nejdříve předstřik, potom vnější zažehlení

c) Ruční křížové stříkání, kroužkování, optimální vzdálenost, stopy

d) Automatické stříkání postřikovou stěnou, robotem či manipulátorem ≈

e) Celková efektivita, přiměřený tlak (výkon), abrazivita (Al2O3), opotřebení

7) Vzduch

a) Úpravu provádět až těsně před prostorem nanášení a technikou nanášení

b) Bez vody (vymražený), oleje a mechanických nečistot (olej a prach filtry)

c) Ustálený ve vzdušníku dostatečného objemu, vhodný kompresor (šroub)

d) Rozvody spádované s odkalovači, světlost, tlakové ztráty, nutný tlak

8) Vytvrzení

a) Pec dostatečně výkonově dimenzovaná, rychlost náběhu tvrdící teploty

b) Kolísání teploty (úniky) a homogenita teplotního pole (struktury, efekty)

c) Expozice (čas) tvrzení se počítá až po dosažení doporučené teploty (více)

d) Bod a) je ovlivněn hmotností vsázky, úniky z povrchu (izolace), objemem

e) Zdroj: el. energie, plyn, olej - přímý a nepřímý ohřev, cirkulace vzduchu

9) Měření

a) Povlaku – tloušťkoměry, reflexní leskoměry, porovnávací vzorkovnice

b) Přilnavosti – destrukční zkoušky mřížkové, odtrhem páskami, rázově

c) Elektrické pevnosti – jiskrově zdrojem VN

d) Životnosti – zkoušky chemické – solná komora

e) Elektrizace prášku (REGTEST), svodového odporu a uzemnění (TESOR)

10) Bezpečnost

a) Snížení nebezpečí výbuchu trvalým úklidem stříkacího prostoru a okolí

b) Trvalou kontrolou uzemnění zboží, pistolí a kovového do 6m od střiku

c) Osvětlení stříkacího prostoru, obuv, oblečení, bez rukavic, static podlaha

d) Blokování střiku při nedostatečném odsávání, světla a zásuvky s krytím

e) Kontrola signalizačního zařízení zahoření, v provozu čisté, ofukování

f) Kontrola hasicího zařízení, náplní hasicího média

g) Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, svařování a řezání.

Ing. Josef Ježek

Trader of the Year

Vysocina Zivnostnik roku 2011

Quick Contact

JEVAN
Nádražní 331
Ledeč nad Sázavou
584 01

Tel.: 569 721 545
Email: info@jevan.cz
Web: www.jevan.cz

We use cookies to help make our website as easy as possible. If you continue to view our site, we assume that you agree with cookies.