Desatero bodů k práškovému lakování

Tento článek nabízí stručný přehled několika aspektů, které by neměly být opomíjeny při projektování a provozování práškové lakovny.

 1. Předmět
  • Materiál musí bezpečně snést vytvrzovací teplotu (min. 160ºC)
  • Prostorově volný, nespojený se zemí nebo materiály nesplňujícími bod a)
  • Rozměrově přiměřený – s velikostí pece výrazně rostou provozní náklady
  • Hmotnostně přiměřený, s menší tepelnou kapacitou, spíše tenkostěnný
  • Tvarově vhodný, bez hlubokých slepých dutin, konstrukčně uzpůsobený
 2. Manipulace
  • Ruční mezi procesy nebo na manipulačním vozíku, otočná zařízení
  • Ruční podvěsný dopravník a seřadiště, jako rezervoár, pozemní speciál
  • Na spojovacím dopravníku s kontinuálním nebo taktovaným posuvem
  • Způsob zavěšení , konstrukce závěsů, údržba mechanická a chemická
  • Spotřební materiál vázací, maskovací a zaslepovací
 3. Příprava
  • Vychází z namáhání prostředí, pro které se upravuje – vnitřní či venkovní
  • Mechanická – broušením, leštěním, omíláním, tryskáním (tvrdé, měkké)
  • Chemická a elektrochemická, ponorem a postřikem (tlak), oplach a sušení.
  • Odtokové otvory z dutin, opotřebení a znečištění tryskacích materiálů
  • Ekologie, likvidita – odbouratelnost produktů, čištění, výpary, mycí stoly
 4. Prostor
  • Vyhrazený pro stříkaný prach, odsávaný z důvodů bezpečí a hygieny
  • Do kabin se vstupuje / do boxů se stříká zvenčí – ochranné pomůcky vždy
  • Přestřiky se zachycují k dalšímu použití (regenerují), struktury do odpadu
  • Odloučení prachu ze vzduchu na filtru / dynamické odloučení – cyklonové
  • Obslužné mechanismy samostatně uvnitř v lakovně / integrované do celku
 5. Technika
  • Určená k nabíjení (elektrizaci) prášku, dopravě nabitých částic k předmětu
  • Dle nabíjení: Třením – systém TRIBO / polem vysoké intenzity – STATIC
  • Dle způsobu střiku: lidskou rukou – ruční / upnutá v držáku – automatická
  • Podpůrné mechanismy: zásobníky, čerpadla, manipulátory, řídicí skříně
 6. Střik<
  • Začátek na nejobtížněji dostupných místech předmětu
  • Na mechanizovaném pracovišti nejdříve předstřik, potom vnější zažehlení
  • Ruční křížové stříkání, kroužkování, optimální vzdálenost, stopy
  • Automatické stříkání postřikovou stěnou, robotem či manipulátorem ≈
  • Celková efektivita, přiměřený tlak (výkon), abrazivita (Al2O3), opotřebení
 7. Vzduch
  • Úpravu provádět až těsně před prostorem nanášení a technikou nanášení
  • Bez vody (vymražený), oleje a mechanických nečistot (olej a prach filtry)
  • Ustálený ve vzdušníku dostatečného objemu, vhodný kompresor (šroub)
  • Rozvody spádované s odkalovači, světlost, tlakové ztráty, nutný tlak
 8. Vytvrzení
  • Pec dostatečně výkonově dimenzovaná, rychlost náběhu tvrdící teploty
  • Kolísání teploty (úniky) a homogenita teplotního pole (struktury, efekty)
  • Expozice (čas) tvrzení se počítá až po dosažení doporučené teploty (více)
  • Bod a) je ovlivněn hmotností vsázky, úniky z povrchu (izolace), objemem
  • Zdroj: el. energie, plyn, olej – přímý a nepřímý ohřev, cirkulace vzduchu
 9. Měření
  • Povlaku – tloušťkoměry, reflexní leskoměry, porovnávací vzorkovnice
  • Přilnavosti – destrukční zkoušky mřížkové, odtrhem páskami, rázově
  • Elektrické pevnosti – jiskrově zdrojem VN
  • Životnosti – zkoušky chemické – solná komora
  • Elektrizace prášku (REGTEST), svodového odporu a uzemnění (TESOR)
 10. Bezpečnost
  • Snížení nebezpečí výbuchu trvalým úklidem stříkacího prostoru a okolí
  • Trvalou kontrolou uzemnění zboží, pistolí a kovového do 6m od střiku
  • Osvětlení stříkacího prostoru, obuv, oblečení, bez rukavic, static podlaha
  • Blokování střiku při nedostatečném odsávání, světla a zásuvky s krytím
  • Kontrola signalizačního zařízení zahoření, v provozu čisté, ofukování
  • Kontrola hasicího zařízení, náplní hasicího média
  • Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, svařování a řezání.

Ing. Josef Ježek
Text byl sestaven pro školení pořádané ve spolupráci s ČVUT: 2012/04