Pro práškové lakovny

Práškové lakování – praxe v souladu s teorií

Jste technolog ve velké lakovně a řešíte specifický problém nebo živnostník, který chce začít s práškováním a neví jak na to? Potřebné informace můžete najít v níže uvedených textech nebo nás kontaktujte. Sami se stále učíme a informace z oboru rádi sdílíme.

O práškování

Efektivita stříkání práškových barev

Každá ekonomická rozvaha, zejména část nákladová, by měla vycházet ze dvou výchozích pozic, kterými jsou náklady jednorázové a průběžné. Mezi jednorázové náklady se řadí zejména investiční náklady, z nichž výraznou část tvoří náklady na projekt, schvalovací řízení, stavbu budov, nákup strojů a zařízení, nákup...

číst více

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který...

číst více

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny. V případě, kdy se práškuje velké množství stejných výrobků a ruční stříkání se stává příliš nákladným nebo je...

číst více

Když se řekne práškování!

Slovo práškování si spojujeme s činností, při níž rozptylujeme jemně mletou pevnou látku. V zemědělství je to například hnojivo, v potravinářství cukr, ve slévárnách separátor kovů a formy. V mnoha oborech lidské činnosti a mnoha technologiích potřebujeme na konkrétní plochu rovnoměrně rozprostřít práškovou hmotu...

číst více