Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Pistole Prsten 031 se základní trubicí

Pistole Prsten 031 se základní trubicí

Princip stříkání metodou tribo spočívá v přitahování nabitého prášku, který dosedá na uzemněnou plochu stříkaného předmětu. Poměr množství prášku zachyceného na stříkaném výrobku a prášku, který přeletí, udává účinnost nanášení. Tento parametr je pro uživatele směrodatný a poskytuje mu důležitý podklad pro výpočet nákladů na stříkání. Částice prášku se nabíjejí třením o stěny nabíjecích částí trubice stříkací pistole. Zjednodušeně lze říci, že náboj prášku roste s množstvím částic a velikostí intenzity, se kterou naráží do nabíjecích ploch. Větší náboj prášku znamená vyšší účinnost nanášení. Je tedy zřejmé, že čím řidší bude směs práškové barvy a vzduchu (dopravní médium), tím vyšší bude náboj barvy.

V praxi však s ohledem na náklady provozu většinou potřebujeme nastříkat předmět co nejrychleji, proto požadujeme vyšší objem barvy na výstupu z pistole. To jde proti zmíněnému principu zvyšování náboje. I zde je potřeba hledat zlatou střední cestu a optimální kompromis mezi maximálním nábojem a maximálním množstvím prášku.

Stříkací pistole na obrázku je se standardní nabíjecí trubicí, která umožňuje regulaci tvaru výstupního paprsku a je schopná pracovat od minimálního výkonu s velkou účinností nabíjení. Maximální výkon trubice závisí na kvalitě práškové hmoty a její schopnosti získávat náboj třením. Zkušený lakýrník snadno pozná, kdy by další zvyšování tlaku na přívodu do pistole nevedlo k vyšší efektivitě stříkání. Účinnost nanášení se rapidně snižuje nejen kvůli snižování náboje, ale též kvůli sfoukávání barvy z předmětu, kdy je výstupní rychlost prášku příliš vysoká.

Až třikrát vyšší výkon

Speciální trubice s rozprašovačem R14 byla vyvinuta pro vysoký výkon. Díky chytře navrženému vnitřnímu labyrintu, kterým musí prášek proletět, je schopna podávat a nabít větší množství barvy. Zatímco při stříkání standardní trubicí bylo dosaženo výkonu 3 kg prášku za hodinu, trubice s rozprašovačem R14 podala výkon 10,5 kg.h-1. Tyto hodnoty odpovídají měření provedenému na pistoli Prsten 031 při vstupním tlaku 1,3 bar. Trubice s rozprašovačem R14 tedy umožní stříkat s více jak trojnásobným výkonem, přičemž hodnota měrného náboje (poměřovací jednotka náboje/ jednotka hmotnosti) poklesla o únosných 30 %. Pokud se stříká kvalitním práškem, který se dobře nabíjí, je úbytek nabíjecí schopnosti zanedbatelný.

Nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 a její díly.

Nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 a její díly.

V lakovnách, kde se používá tribo stříkací zařízení a klade se důraz na vysoký výkon – stříkají se jednodušší výrobky ve větším množství –, jistě najde nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 své uplatnění. Jednoduché a rychlé čištění je umožněno díky lehké demontáži rozprašovače, který se pouze nasune na nabíjecí trubici a není potřeba nic šroubovat. Kratší trubice se vyznačuje lehčí manipulací díky menšímu klopnému momentu. Trubice s rozprašovačem R14 je vhodná pro všechny typy tuzemských stříkacích pistolí na práškové barvy. Výhodou je též zaměnitelnost nabíjecích dílů s ostatními trubicemi.

Rozprašovače na míru

Na dalším z obrázků jsou znázorněny rozprašovače určené k různým účelům, jako je stříkání velkých ploch, trubkové konstrukce, stříkání štěrbin mezi žebry, kouty, i jiné těžko přístupné plochy. Rozprašovače je možné vyrobit na míru. Použití je pro ruční i automatické stříkání. Kromě standardních trubic s nástavci se tribo pistole osazují i speciálními trubicemi na stříkání vnitřků trubek různých délek a průměrů podle potřeb uživatele.

Všechny trubice mají jeden společný díl – nabíjecí vložku. Ta má největší podíl na vzniku náboje a zároveň se nejvíce opotřebovává. Opotřebení vzniká na vstupu do vložky u elektrody, přes kterou je odváděn náboj do země. Vložka je oboustranná a při včasném otočení (ještě nedošlo k probroušení skrz plášť vložky) se prodlouží její životnost na dvojnásobek. Také ostatní díly trubice lze měnit jednotlivě podle stupně jejich opotřebení.

Větvené rozprašovače

Ukázka možných variant rozprašovačů

Ukázka možných variant rozprašovačů

V lakovnách s rozličným sortimentem stříkaného zboží se vyplatí používat více trubic s rozprašovači specializovanými na určitý typ povrchu. Výměna trubic je snadná a rychlá a stříkání bude efektivnější. Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy snížením provozních nákladů. Opotřebení nabíjecích dílů je totiž spjaté pouze s jejich provozní dobou, která klesá při používání většího množství trubic.

Ing. Petr Vančata
Vyšlo v MM Průmyslové spektrum: 2017/11