Přístroj TESOR 2

Přístroj TESOR 2

Přístroj TESOR 2 slouží k měření a testování svodového odporu. Volný elektrický náboj, který vzniká při procesu stříkání práškovými plasty, může být nebezpečný a je nutné jej odvádět do země. Z tohoto důvodu se veškerá kovová zařízení lakoven, zejména v prostorech s nebezpečím výbuchu musí spolehlivě uzemnit, aby nedocházelo k hromadění náboje. Uzemnění stříkaného předmětu má zásadní vliv na kvalitu práškového povlaku. Pomocí přístroje zjistíme, zda je testovaný předmět dostatečně uzemněn.

 

1 250 Kč bez DPH