Desatero bodů k práškovému lakování

Tento článek nabízí stručný přehled několika aspektů, které by neměly být opomíjeny při projektování a provozování práškové lakovny. Předmět Materiál musí bezpečně snést vytvrzovací teplotu (min. 160ºC) Prostorově volný, nespojený se zemí nebo materiály...

Efektivita stříkání práškových barev

Každá ekonomická rozvaha, zejména část nákladová, by měla vycházet ze dvou výchozích pozic, kterými jsou náklady jednorázové a průběžné. Mezi jednorázové náklady se řadí zejména investiční náklady, z nichž výraznou část tvoří náklady na projekt, schvalovací...

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný...

Když se řekne práškování!

Slovo práškování si spojujeme s činností, při níž rozptylujeme jemně mletou pevnou látku. V zemědělství je to například hnojivo, v potravinářství cukr, ve slévárnách separátor kovů a formy. V mnoha oborech lidské činnosti a mnoha...